SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

LỊCH LÀM VIỆC
       
Thứ bảy, ngày 02-03-2024
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
09:00 -11:30

Dự Lễ ra mắt Giao diện mới Bào Hà Tĩnh Điện tử

Đ/c Dương Kim Nga - P.Giám đốc Sở; Đc Bùi Quang Thìn, Phó TP TTBCXB Hội trường tầng 4, Tòa soạn Báo Hà Tĩnh - Số 223, đường Nguyễn Huy Tự - Tp Hà Tĩnh
7h00-17h30

Tham dự Lễ khai mạc và Bế mạc Giải bóng đã nữ cán bộ Đoàn lần thứ I năm 2024

Đc Bùi Quang Thìn, Bí thư Đoàn Thanh niên Sân bóng đá nhân tạo Green P Trần Phú, TP Hà Tĩnh
Tháng 3 năm 2023
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý